Menu

Verklaring

Ik volg de aanbevelingen van de specialist van Laserstudio Veenendaal met betrekking tot de nabehandeling op, zodat een zo goed mogelijk resultaat van de behandeling wordt behaald. Ik begrijp dat blootstelling aan zonlicht moet worden vermeden tijdens en tenminste 4 weken na de behandeling en dat een Sun block met factor 30 op het behandelde lichaamsdeel moet worden gebruikt.

Ik ga akkoord met de algemene aanbevelingen van Laserstudio Veenendaal terwijl ik bij hen onder behandeling ben, realiserend dat een verminderde samenwerking tussen mijzelf en Laserstudio Veenendaal kan resulteren in een vermindering van het uiteindelijke resultaat.

Tevens ga ik akkoord met het maken van een foto / foto’s van het te behandelen lichaamsdeel. Laser Studio Veenendaal houdt deze foto’s in eigen beheer ten behoeve van het vaststellen van het resultaat van de behandeling.

Ik verklaar hierbij dat ik de bovenstaande tekst en bepalingen met betrekking tot de procedures en uitleg van de behandeling heb gelezen en volledig begrijp. Ik heb de gelegenheid gekregen en behoud deze, tot het stellen van vragen over de voorgestelde behandeling.

Ga terug naar het formulier